Om Briljanta tillsammans

BRILJANTA TILLSAMMANS

FÖRELÄSER OCH UTBILDAR INOM SEX & SAMLEVNAD, SEXUELLT VÅLD OCH HBTQ

OM BRILJANTA TILLSAMMANS

Målen för Briljanta tillsammans är bland annat att:

- kunskapen kring dessa frågor ska öka

- förekomsten av sexuellt våld ska minska

- samtycke ska vara norm


Jag heter Julia Björknert och är initiativtagare till Briljanta tillsammans. Jag är 26 år gammal och  har en kandidatexamen i mediekommunikationsvetenskap. Därtill har jag läst 15 hp genusvetenskap. Utöver det har jag genom olika kortare kurser kunskap inom våld inom nära relationer.


Initiativet Briljanta tillsammans startade hösten 2017. Idén hade grott länge då ämnet alltid varit viktigt för mig som initiativtagare. När #metoo-vågen kom och skakade om vårt samhälle kände jag att det var dags. Initiativet syftar därför till att upplysa och utbilda inom normer, sexuellt våld och sex och samlevnad. Namnet åsyftar det något klyschiga i att vi alla är oslipade diamanter men att vi tillsammans kan bli BRILJANTA!


_____________________________________________

Sommaren då jag skulle fylla tio år berättade jag för mina föräldrar om de sexuella övergrepp min manliga släkting hade utsatt mig för. Jag vet inte när de började, men den sommaren satte jag stopp. Jag visste egentligen inte att det som hade hänt var fel, jag visste bara att det var smärtsamt och obehagligt. Jag önskar att inget barn ska behöva genomleva och berätta om en sådan sak. Personen som hade utsatt mig blev anmäld men fick inget straff.


När jag var 20 år blev jag våldtagen igen, den här gången av en ung kille som jag följde med till ett hotellrum. En våldtäkt jag är säker på inte hade hänt om samtycke var norm i samhället; om vi skulle fråga efter ett ja istället för att tjata bort ett nej.


År 2014 fick jag diagnosen PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), en diagnos jag fortfarande lever med. Den innebär bland annat att en lider av flashbacks, men kan också medföra koncentrationssvårigheter, lättskrämdhet och spändhet, en negativ självbild och kroppssmärtor.


Briljanta tillsammans

kontakt@briljantatillsammans.se         

www.queensofkalmar.se